Borba protiv falsifikata : Kako se zaštiti (1)

Borba protiv falsifikata

Borba protiv falsifikata: Kako zaštiti sebe i svoj novac od lažnih proizvoda

Falsifikati često predstavljaju ozbiljan problem za potrošače, jer mogu dovesti do finansijskih gubitaka, rizika po zdravlje i sigurnost, kao i narušiti poverenje u brendove. U ovom tekstu, opisaću vam  nekoliko ključnih tačaka, važnih za  zaštitu potrošača od falsifikovanih proizvoda.

Original i kopija

Borba protiv falsifikata: Prvo i najvažnije, falsifikovani proizvodi predstavljaju ozbiljnu pretnju po zdravlje i sigurnost potrošača. Ovi proizvodi često ne prolaze kroz iste bezbednosne standarde kao originalni proizvodi, što znači da mogu biti lošeg kvaliteta i mogu da sadrže štetne sastojke. Na primer, lažni lekovi mogu biti opasni po život, dok elektronski uređaji lošeg kvaliteta mogu izazvati požare ili kratki spoj. Zaštita potrošača od ovih rizika je, dakle, od ključne važnosti.

Drugo, falsifikati često dovode do finansijskih gubitaka za potrošače. Kupovina lažnog proizvoda znači da potrošač plaća punu cenu za nešto što je zapravo lošijeg kvaliteta ili čak potpuno neupotrebljivo. Ovo može biti posebno problematično u slučaju skupih proizvoda poput luksuznih brendova ili tehničkih uređaja. Potrošači mogu biti prevareni i izgubiti svoj novac, a da toga nisu ni svesni. Borba protiv falsifikata se sprovodi i kroz stalnu edukaciju potrošača o štetnosti i izloženosti proizvodima koji su krivotvoreni. 

Treće, falsifikati mogu negativno uticati na poverenje potrošača u brendove i tržište u celini. Kada potrošači dožive loše iskustvo sa falsifikovanim proizvodom, to može dovesti do gubitka poverenja u određeni brend. To može imati dugoročne posledice po brendove, jer potrošači mogu izgubiti interesovanje za njihove proizvode i okrenuti se konkurenciji. Osim toga, široka dostupnost falsifikata na tržištu može dovesti do opšteg smanjenja poverenja potrošača u integritet proizvoda i tržišne regulacije.

Kako prepoznati falsifikat

Borba protiv falsifikata: šta potrošači mogu da preduzmu?

Kako bi se potrošači zaštitili od falsifikovanih proizvoda, postoje neki koraci koje mogu preduzeti.

Prvo, potrošači treba da budu informisani o tome kako prepoznati falsifikovane proizvode. To uključuje pažljivo upoređivanje izgleda, kvaliteta i pakovanja proizvoda sa originalnim. Potrošači takođe mogu proveriti pouzdane prodavce i trgovine, umesto da kupuju proizvode sa nepoznatih izvora ili sumnjivih online platformi.

Borba protiv falsifikata

Borba protiv falsifikata: koja je uloga države?

Vladini organi, tržišna inspekcija i Uprava carine, i regulatorna tela, preduzimaju mere za suzbijanje falsifikata i kažnjavanje onih koji se bave njihovom prodajom, borba protiv falsifikata je njihova osnovna uloga. Ovo uključuje  strože kontrole na granicama, saradnju sa proizvođačima i prodavcima kako bi se identifikovali i povukli falsifikati sa tržišta, kao i kaznene mere za one koji se bave ilegalnom trgovinom falsifikata. Ove mere su ključne za stvaranje sigurnijeg okruženja za potrošače i smanjenje prisustva falsifikata na tržištu.

Ocigledni falsifikati

Borba protiv falsifikata: Kupujemo provereno u službi potrošača

Kupujemo provereno nastoji da odigra  važnu ulogu u zaštiti potrošača od falsifikovanih proizvoda. Želimo da pružimo vredne informacije potrošačima o tome kako prepoznati falsifikate, da upozorimo na poznate slučajeve falsifikata i da pružimo preporuke za pouzdane prodavce i proizvode. Takođe, transparentnost i objektivnost u recenzijama proizvoda  pomoćiće potrošačima da donesu informisane odluke i izbegnu falsifikate.

Opasni dvogled

Borba protiv falsifikata: uloga proizvođača/ trgovaca

Postoji nekoliko načina na koje trgovci mogu da daju svoj dobrinos da borbra protiv falsifikata bude efikasnija.  Evo nekoliko primera:

  1. Unapređenje ambalaže i dizajna proizvoda: Trgovci često unapređuju ambalažu i dizajn svojih proizvoda kako bi otežali falsifikatorima da naprave vernu kopiju. To može uključivati dodavanje posebnih obeležja, kao što su hologrami, šifrovani kodovi ili specijalne nalepnice koje su teže reprodukovati.

  1. Implementacija tehnoloških mera zaštite: Trgovci mogu koristiti razne tehnološke mere zaštite kako bi otežali falsifikatorima da proizvedu lažne kopije. Na primer, mogu ugraditi RFID (Radio Frequency Identification) čipove u proizvode kako bi omogućili praćenje i autentifikaciju. Takođe, mogu koristiti specijalne štampe, markere ili mastila koji su vidljivi samo pod određenim uslovima ili posebnim uređajima.
  2. Sprovođenje redovnih internih i eksternih kontrola: Trgovci mogu uspostaviti stroge interne kontrole kako bi osigurali integritet svoje robe. To uključuje redovno proveravanje kvaliteta i autentičnosti proizvoda, kao i uspostavljanje sistema za praćenje i otkrivanje eventualnih falsifikata. Takođe, mogu sarađivati sa eksternim agencijama ili stručnjacima za bezbednost i autentičnost proizvoda kako bi sproveli dodatne kontrole i verifikaciju.
  3. Sprovođenje pravnih mera: Trgovci mogu preduzeti pravne korake protiv falsifikatora kako bi zaštitili svoju robu. To uključuje pokretanje sudskih postupaka protiv falsifikatora, podnošenje prijava za povredu autorskih prava ili zaštitnih znakova i saradnju sa pravosudnim organima kako bi se kaznili krivci.
  4. Edukacija potrošača: Trgovci mogu uložiti napore u edukaciju potrošača o rizicima povezanim sa falsifikovanim proizvodima. To uključuje informisanje oznakama autentičnosti, pružanje informacija o prepoznavanju falsifikata i podizanje svesti o posledicama kupovine lažnih proizvoda. Ova edukacija može pomoći potrošačima da donose informisane odluke prilikom kupovine i smanje potražnju za falsifikatima.

Ove mere su samo neki od načina na koje trgovci mogu da se bore protiv falsifikatora i zaštititi svoju robu. Kombinacija različitih strategija i stalna posvećenost autentičnosti proizvoda ključni su u održavanju integriteta brenda i zaštiti potrošača.

Borba protiv falsifikata: Zaključak

Falsifikati predstavljaju rizik po zdravlje i sigurnost potrošača, dovode do finansijskih gubitaka i mogu narušiti poverenje u brendove. Potrebno je edukovati potrošače, primeniti strože regulacije i kazne za prodavce falsifikata, i pružiti relevantne informacije i preporuke potrošačima kako bi se smanjio uticaj falsifikata na tržište.

Ostavi komentar