Arhiva kategorija: Zaštita potrošača

Zaštita potrošača – Zaštitite svoja zakonom garantovana potrošačka prava

VODIČ ZA ZAŠTITU POTROŠAČA 2. deo

Vodič za zaštitu potrošača

Vodič za zaštitu prava potrošača je napravljen tako da na što jednostavniji i praktičan način predstavi
poštrošačima kojim su zakonom zaštićeni, koja su njihova prava

Zaštita potrošača: Zakonodavstvo i politika (1.deo)

Zakonodavstvo i politika

Zakonodavstvo i politika – Zaštita potrošača predstavlja pravnu oblast u okviru modernih država koje se zasnivaju na tržišnom ekonomskom principu sa jedne strane, i idejama socijalne odgovornosti i pravičnosti, sa druge.