JKP Sava Pećinci

JKP SAVA Pećinci

Osnovano Odlukom Skupštine Opštine Pećinci 1991. godine, a radi obezbeđenja trajnog obavljanja delatnosti od opšteg interesa i urednog zadovoljavanja potreba korisnika proizvoda i usluga, razvoja i unapređivanja obavljanja delatnosti od opšeg interesa.

Kupujemo Provereno tim je za ovo javno preduzeće izradio web sajt koji je u skladu sa svim zakonskim i podzakonskim aktima koje su predviđene za ovaj tip delatnosti. Izvršio tehnički SEO, kompletno rešenje dizajna grafika i UI-a, integraciju sa poslovnim informacionim sistemom.