JKP SAVA Pećinci

JKP SAVA Pećinci

Kupujemo Provereno tim je za ovo javno preduzeće izradio web sajt koji je u skladu sa svim zakonskim i podzakonskim aktima koje su predviđene za ovaj tip delatnosti. Izvršio tehnički SEO, kompletno rešenje dizajna grafika i UI-a, integraciju sa poslovnim informacionim sistemom.